خارج كردن رحم با لاپاراسكوپی

جراحی خارج كردن رحم با لاپاراسكوپی هیسترکتومی به معنی خارج کردن رحم است. در هیسترکتومی ممکن است علاوه بر برداشتن رحم، لوله های فالوپ و یا تخمدان ها نیز برداشته شوند. انواع مختلفی از هیسترکتومی وجود دارد که بر مبنای بافت هایی که برداشته می شوند، تعریف می شوند. هیسترکتومی کامل که شایعترین نوع این عمل جراحی بوده و اطلاعت بیشتر دربارهخارج كردن رحم با لاپاراسكوپی[…]